Sr. Date Time Venue City State Trainer/Speaker Contact
1 Apr 29, 2018 11:00 AM Mauli Mangal Karyalay, Walekar Dharamshala, Tin Rasta In Front Of Jalaram Mandir, Pandharpur Solapur Maharashtra Mr. Prem Kumar & Dr. Anand Bajpai Dr. Pratap Maruti Pawar (9823602735)