Sr. Date Time Venue City State Trainer/Speaker Contact
1 Jan 21, 2018 11:00 AM Gandhi Bhawan, Opposite Nagar Palika Office Shahjahanpur Uttar Pradesh Mr. Ajay Mann Mr. Alok Tiwari (7007736043), Md. Islam Khan (9415035089)
2 Jan 26, 2018 11:00 AM Guru Nanak Dev Bhawan, Near Bharat Nagar Chowk Ludhiana Punjab IMC Leaders Inspiring World 9988806098
3 Feb 11, 2018 11:00 AM Pragjyoti I.T.A Cultural Centre, Machkhowa Guwahati Assam Mr. Kunal Kamra Mr. Abdul Wahab Mollah (9085850461), Mr. Krishna Kanta Sutradhar (8638975857)