Sr. Date Time Venue City State Trainer/Speaker Contact
1 Apr 27, 2018 10:30 AM Hindu Milan Mandir, Ledo Tinsukia Assam Dr. Sandeep Kumar Yadav Mr. Prasanta Das (9101085629), Mr. Sudipto Bonik (8638856238)
2 Apr 28, 2018 10:30 AM Hotel Seema Plaza, Near State Bank, Silapathar Dhemaji Assam Dr. Sandeep Kumar Yadav Mr. Abhijit Dev (9435536811)
3 Apr 29, 2018 10:30 AM Sahitya Sabha, Jail Road, North Lakhimpur Lakhimpur Assam Dr. Sandeep Kumar Yadav 8486501939, 7002393077
4 May 06, 2018 11:00 AM B-Raghunath Sabhagruh, Near Railway Station Parbhani Maharashtra Dr. Akhtar Khanwala Mr. Sanjay Padole (7020929833)
5 May 07, 2018 11:00 AM Hotel Yash Palace, Sakkar Chowk, Nagar Pune Highway Ahmednagar Maharashtra Dr. Akhtar Khanwala 9762374546, 9762752480, 9067660002
6 May 15, 2018 11:00 AM Umesh Cinema, Party Zone, Hajipur Vaishali Bihar Dr. Anand Bajpai Mr. Manoj Kumar (7352542933)
7 Jun 10, 2018 11:00 AM Carnival Resort, Ambejogai Road Latur Maharashtra Dr. Sandeep Kumar Yadav Mr. Sanjay Padole (7020929833)