Sr. Date Time Venue City State Trainer/Speaker Contact
1 Jul 19, 2019 11:00 AM Aditya Imc Herbal, Jatpura Get, Near Gulwade Hospital, Dr. Sham Prasad Mukharji Vachanaly Hall Chandrapur Maharashtra Mr. Nishank Chaudhary 9146308789
2 Jul 22, 2019 11:00 AM Natura Herbal Imc Distributor, Ambagate Road, Gandhi Chowk, Near Ambadevi Mandir Amravati Maharashtra Mr. Nishank Chaudhary 9914309098
3 Jul 23, 2019 11:00 AM Neha Herbal, Shop No.01, Silicon Tower, Near Sahakar Nagar, Gourakashan Road Akola Maharashtra Mr. Nishank Chaudhary 9914309098
4 Jul 26, 2019 11:00 AM Neha Herbal, Shop No.01, Silicon Tower, Near Sahakar Nagar, Gourakashan Road Akola Maharashtra Mr. Nishank Chaudhary 9914309098
5 Jul 27, 2019 11:00 AM Imc Ayurveda Health Care Centre, Gautam Nagar, Pipra Road, Tumsar Bhandara Maharashtra Mr. Nishank Chaudhary 9914309098
6 Jul 28, 2019 11:00 AM Navpratibha High School,umred Rd, Siraspeth Nagpur Maharashtra Mr. Nishank Chaudhary 9914309098
7 Jul 28, 2019 11:00 AM Narmada Herbal Agency, Sarju Bagicha, Near Shri Sai Hospital Bilaspur Chhattisgarh Ms. Priyanka Singh 8210815941