Sr. Date Time Venue City State Trainer/Speaker Contact
1 Feb 26, 2017 10:00 AM Hotel Oasis, Near Pitampura Metro Station, Piller No. 364 HD-8 Pitampura New Delhi Dr. Anand Bajpai Mb. 8800695363, 9250001894, 8750103388
2 Mar 03, 2017 12:15 PM Venutai Chavan, Sabhagrah, Opp. Shivaji Stadium, Karad, Dist Satara, Pune Pune Maharashtra Dr. Sandeep Kumar Yadav Mb. 9168777277
3 Mar 19, 2017 10:30 AM Keshari Vatika Hall, Near Baba Vishvnath Misthan Bhandar, Nakhighat Tiraha, Panchikroshi Road, Nakhi Varanasi Uttar Pradesh Dr. Sandeep Kumar Yadav Mr. Jaiprakash Maurya (Mb. 9918770098)
4 Mar 26, 2017 10:00 AM C&F Siddhi Harbel & Healing Centre, Near Rajdhani Park Metro Station, Pillar No. 478, Nangloi Delhi Delhi Dr. Sandeep Kumar Yadav Mb. 9557771121